Skip to main content

Djelatnosti

Opći podaci

Ustanova je osnovana Rješenjem NOO-a Karlovac broj: 7162/57 od 19.travnja 1957.g. pod nazivom Dječji dom i prihvatilište Narodnog odbora općine Karlovac.

Temeljem čl. 78 st. 1 Zakona o ustanovama, postao je javnom ustanovom.

Dom za odgoj je ustanova socijalne skrbi osnovana odlukom Ministarstva, temeljem Zakona o ustanovama, upisana u registar ustanova, a koja svoje usluge pruža sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga. Usluge se pružaju djeci i mlađim punoljetnim osobama s problemima u ponašanju i teškoćama mentalnog zdravlja, te primarnim i udomiteljskim obiteljima u potrebi.

Sjedište Doma za odgoj djece i mladeži Karlovac je na adresi Banija 14, Karlovac. U sjedištu doma pružaju se usluge smještaja, boravka, timske procjene, te usluga savjetovanja i pomaganja.

Svoje usluge osim u sjedištu Dom pruža i u stanu na adresi A.Hebranga 14, gdje se pruža usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku, u Osnovnoj školi Švarča, Osnovnoj školi Ljubo Babić Jastrebarsko, Osnovnoj školi Katarina Zrinski Krnjak pružaju se usluge poludnevnog boravka.

Djelatnost pružatelja usluga za djecu i mlađe punoljetne osobe sa problemima u ponašanju i teškoćama mentalnog zdravlja ostvaruje se pružanjem sljedećih vrsta usluga:

 • Usluga smještaja – timska procjena

 • Usluga boravka – timska procjena

 • Usluga smještaja u malim skupinama

 • Usluga privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa

 • Usluga privremenog smještaja u kriznim situacijama (prihvat)

 • Usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku

 • Usluga cjelodnevnog boravka kod pružatelja usluga

 • Usluga poludnevnog boravka kod pružatelja usluga

 • Usluga poludnevnog boravka u školi

 • Usluga savjetovanja i pomaganja nakon izlaska iz skrbi

 • Usluga savjetovanja i pomaganja primarnih i udomiteljskih obitelji

Pravni okvir za pružanje ovih usluga jesu Zakon o socijalnoj skrbi i Obiteljski zakon.

Dom za odgoj djece i mladeži prema osobama sa problemima u ponašanju i teškoćama mentalnog zdravlja provodi i izvršenje odgojnih mjera izrečenih maloljetnicima i mlađim punoljetnicima i to:

 • Posebna obveza upućivanja u psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade

 • Upućivanje u disciplinski centar

 • Pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi

 • Upućivanje u odgojnu ustanovu

Pravni okvir za pružanje usluga u Domu jesu Zakon o socijalnoj skrbi, Obiteljski zakon. Pravni okvir za odgojne mjere koje se mogu izvršavati u Domu jesu Zakon o sudovima za mladež, Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima i mlađim punoljetnicima za kaznena djela i prekršaje, Pravilnik o načinu izvršavanja odgojnih mjera posebne obveze, upućivanje u disciplinski centar, pojačana briga i nadzor, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu i upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu.

Predviđeni kapaciteti

Ministarstvo za demografiju, obitelj , mlade i socijalnu politiku Rješenjem od 12.veljače 2020.g., UP/I-550-01/19-02/35, utvrdilo je da Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac, Banija 14, ispunjava uvjete za pružanje socijalnih usluga djeci i mladima s problemima u ponašanju i to kako slijedi:

 • Uslugu privremenog smještaja za provođenje kraćih rehabilitacijskih programa, za djevojke, za 8 korisnica

 • Uslugu privremenog smještaja za provođenje kraćih rehabilitacijskih programa , za dječake, 8 korisnika

 • Uslugu smještaja u malim skupinama, za 4 korisnika (dječaci)

 • Uslugu privremenog smještaja u kriznim situacijama za 2 djece

 • Uslugu provođenja timske procjene, za 6 korisnika (djevojke i dječaci)

 • Uslugu cjelodnevnog i poludnevnog boravka kod pružatelja usluge, za 20 korisnika

 • Uslugu savjetovanja i pomaganja nakon izlaska iz skrbi i uslugu savjetovanja i pomaganja bioloških obitelji ili specijaliziranih udomiteljskih obitelji

 • Uslugu poludnevnog boravka u školama: Osnovna škola Katarina Zrinki u Krnjaku, za 24 korisnika; Osnovna škola Švarča, Karlovac, za 12 korisnika, i Osnovna škola Ljubo Babić iz Jastrebarskog za 24 korisnika

 • Uslugu organiziranog stanovanja uz povremenu podršku, za 4 korisnika

Radi djelotvornijeg obavljanja djelatnosti u Domu su organizirani odjeli kao ustrojstvene jedinice i to:

Odjel timske procjene i smještaja

Odjel timske procjene i smještaja pruža usluge privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa, privremeni smještaj u kriznim situacijama (prihvat), smještaj u malim skupinama, timska procjena/dijagnostika. Na odjelu timske procjene i smještaja a u okviru usluge smještaja, izvršavaju se i odgojne mjere upućivanja u disciplinski centar, upućivanje u odgojnu ustanovu te privremeni smještaj do okončanja pripremnog postupka pred sudom.

Odjel boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja

Odjel boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja pruža usluge cjelodnevnog boravka, poludnevnog boravka, poludnevnog boravka u školi, organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku, organizirano stanovanje uz povremenu podršku, savjetovanje i pomaganje nakon izlaska iz skrbi, savjetovanje i pomaganje primarnih i udomiteljskih obitelji