Skip to main content

Opći akti

Ovdje možete naći popis internih akata koji uređuju rad u ustanovi, dostupnih na zahtjev,  a Statut Doma za odgoj djece i mladeži Karlovac dostupan je klikom na ovoj stranici.