Skip to main content

Nova školska godina

Počela je nova školska godina. Uposlili smo se prisjećanjem na Kućni red i pravila ponašanja, jer ipak ljeto je donijelo relaksacije raznih vrsta.
 

Obavijesti Detalji

Međunarodni dan mladih

Sa partnerstvom za prostor - Carpe Diem sudjelovali smo u organiziranim aktivnostima po cijelom gradu u sklopu Međunarodnog dana mladih. Bavili smo se traženjem skrivenog blaga i pronašli svoje nagrade.

Obavijesti Detalji

Znači special thanks najboljem kolektivu na svijetu!

Znači special thanks najboljem kolektivu na svijetu!

Sve ovo, baš sve, pripremljeno je sa puno ljubavi, i evidentno, kulinarskih umijeća. Sve što smo danas fino papali zahvaljujemo našim glavnim kuharima prof.Mirox2, prof.Dule, i naše kuharice Ljubica i Vesna. Teletina ispod peke sa krumpirom …

Obavijesti Detalji

Gagi je poveo domsku ekipu u svoj rodni kraj da se pobere povrće

Kao i prošle godine u ovo doba, naš Gagi je poveo domsku ekipu u svoj rodni kraj da se pobere povrće, koje će završiti na domskom meniju. 🤩 Mama je na radu za sezonu na moru, a da trud ulaganja u vrt i zdravo povrće ne propadne, današnja ekipa dobronamjernika zaputila se u Sjeničak donji. Zauzvrat…

Obavijesti Detalji

Današnji hat trick

Ove tri mlade dame (i neka žena s njima 🙃) su Amalija, Ljubica i Suzana.

Naše orhideje. (Op.a. kraljice cvijeća).

Veliki dani su pred njima a danas smo zaokružili seriju njihovih uspjeha.

Uskoro počinje njihov samostalni život izvan zidova Doma, u stambenoj zajednici. Osim ovih osmjeha sa sobom…

Obavijesti Detalji

Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac

Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac je ustanova socijalne skrbi. Korisnici Doma su djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju i teškoćama mentalnog zdravlja kojima se pravo na uslugu priznaje rješenjem Centra za socijalnu skrb.

Odgojni rad odvija se u grupama. Svaki korisnik/ca ravnopravni je član svoje grupe. U rad sa korisnicima uključeni su i članovi obitelji korisnika kojima se također pruža adekvatna podrška kako bi rezultat rada bio uspješniji.

Misija

Uspješne i pravovremene intervencije u skladu sa institucionalnim i vaninstitucionalnim potrebama korisnika kao aktivnih sudionika tretmana kroz odgovorno planiranje, provedbu i evaluaciju, neophodni participativni doprinos korisnika u planiranju tretmana i podržavajuću suradnju sa ostalim nositeljima tretmana.

Vizija

Stvaranje uvjeta tretmanskih mogućnosti koje prate potrebe djece i mladih sa problemima u ponašanju, s ciljem postizanja pozitivnih promjena u području ponašanja i ličnosti i naglasku na razvoj osobnih snaga, a u svrhu uspješne socijalne integracije i ostvarivanja potencijala za samostalni život. Posredni učinci procesa jesu smanjenje stigmatizacije i s time u svezi osiguranje temeljne zaštite prava i interesa djeteta.

Vitualna šetnja

Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac je ustanova socijalne skrbi. Korisnici Doma su djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju i teškoćama mentalnog zdravlja kojima se pravo na uslugu priznaje rješenjem Centra za socijalnu skrb.

Uskoro

Usluge koje pružamo

Odjel timske procjene i smještaja

  • Usluga smještaja u malim skupinama
  • Usluga privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa
  • Usluga privremenog smještaja u kriznim situacijama (prihvat)
  • Timska procjena/dijagnostika

Odjel boravka, organiziranog stanovanja I savjetovanja

  • Usluga cjelodnevnog i poludnevnog boravka kod pružatelja usluga
  • Usluga poludnevnog boravka u školi
  • Usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku
  • Usluga savjetovanja i pomaganja